Reiki

Wat is reiki?

Het Japanse woord voor Reiki betekent: Universele levensenergie.
De naam wordt gebruikt voor een natuurlijke manier van genezen van lichaam en geest. De energie om ons heen stroomt door de handen van de Reiki-beoefenaar naar de persoon die behandeld wordt. Reiki werkt in op de hele mens, zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal als spiritueel. Het stimuleert de bloedsomloop en de spijsvertering en bevordert de reiniging van afvalstoffen. Verder kan Reiki pijn verlichten en voor een betere ontspanning zorgen, waardoor vaak meer helderheid ontstaat over mentale of emotionele problemen waarmee iemand worstelt. Het bevordert de natuurlijke gezondheid.

Iedereen kan Reiki leren. Het vereist geen speciale vaardigheden, eigenschappen of verstandelijk vermogen. Als je Reiki eenmaal beheerst, kun je op elk moment je handen op jezelf of iemand anders leggen om pijn te verlichten of om te ontspannen. Behandeling is volkomen veilig en kan toegepast worden naast andere therapie7eumln, inclusief traditionele medicijnen.

De kunst van handoplegging is al heel oud. Het is een instinct om je handen op een lichaamsdeel te leggen dat gewond of ziek is. Moeders zijn hier een voorbeeld van. Wanneer een kind zich verwond heeft, legt de moeder de hand op de pijnlijke plek. Menselijke aanraking geleidt healing, zorg en liefde.
Reiki-healers kunnen op een krachtige manier werken met de natuurlijke energie, omdat bij de inwijding, de afstemming, de blokkades in de energiekanalen worden opgeheven. Bij de afstemming word je voor altijd verbonden met de Bron van Reiki, de Reiki-straal, de universele energie.

De Shamballa-Reiki is gebaseerd op de overtuiging dat alle mensen in het verleden, in vorige levens, zijn afgestemd op de Reiki-straal en dat deze nu weer geactiveerd wordt voor de healing van alle mensen en de hele wereld.

Vanaf het moment dat je een inwijding in Reiki hebt ontvangen, hoef je alleen maar je handen op jezelf of op een ander te leggen en de Reiki-energie begint te stromen. Met Reiki kun je jezelf helen, op lichamelijk, spiritueel, mentaal en emotioneel gebied. Reiki brengt je weer in balans. Als je met Reiki werkt, werk je altijd vanuit de juiste intentie, liefdevol, en je richt je niet op een resultaat. De Reiki-energie gaat daar naar toe, waar hij naar toe moet gaan, en doet wat er gedaan moet worden. Je mag best vragen om healing of hulp op een bepaald vlak, maar laat het verder over aan ‘Gods Wil’.

De meetbare aspecten van Reiki

In de jaren 80 van de vorige eeuw hebben dr. Robert Becker en dr. John Zimmerman onderzoek gedaan naar wat er gebeurt met mensen terwijl ze met Reiki werken. Becker en Zimmerman ontdekten niet alleen dat de hersengolf patronen van zowel gever als ontvanger gesynchroniseerd worden in de alfa staat – een staat die karakteristiek is voor diepe ontspanning en meditatie. De hersengolven bleken daarnaast ook synchroon te pulseren met het aardmagnetisch veld, bekend als de Schuman Resonantie. Op de momenten waarop deze synchrone puls zich voordoet, is het biomagnetisch veld van de Reikigever minstens 1000 maal groter dan normaal, en dat niet als resultaat van inwendige lichaamsprocessen.

Toni Bunnell (1997) geeft aan dat de verbonden energievelden tussen aarde en Reikigever deze laatste mogelijk in staat stelt de ‘oneindige energiebron’ of het ‘universele energieveld’ aan te spreken door middel van de Schuman Resonantie.
En in hun verhandeling ‘the Matter Myth’ (1991) schetsen prof. Paul Davies en dr. John Gribben vanuit de quantum fysica het beeld van een ‘levend universum’ waarin alles verbonden is in een ‘levend web van onderlinge afhankelijkheden’. Dit alles biedt een mogelijke verklaring voor de subjectieve eenheidservaring en bewustzijnsverruiming die wordt ervaren door velen die regelmatig reiki ontvangen of zichzelf ermee behandelen.

Het grote pulserende biomagnetische veld dat door de handen van energetische therapeuten vloeit terwijl zij werken, is verder onderzocht door Zimmerman (1990, USA) en Seto (1992, Japan). Zij ontdekten dat de pulsen zich voordoen in dezelfde frequenties als hersengolven, dat ze variëren tussen de 0,3 en 30 Hz, en dat de focus het meest ligt in het gebied tussen de 7 en 8 Hz, de alfa staat. Medisch onderzoek wijst uit dat deze frequentiegebieden genezing in het lichaam stimuleren, waarbij specifieke frequenties geschikt zijn voor bepaalde weefsels. Bijvoorbeeld, 2 Hz stimuleert de regeneratie van zenuw weefsel, 7 Hz bot weefsel, 10 Hz gewrichten, 15 Hz de kleine bloedvaten. Fysiotherapeutische apparatuur maakt gebruik van deze eigenschappen om zachte weefsels te helpen regenereren, en in ultra sound technologie worden ze toegepast om onder andere verstopte aderen vrij te maken en nierstenen te vergruizen. Ook is al vele jaren bekend dat een elektrische spoel rond een fractuur die niet wil genezen, botgroei en herstel stimuleert.

Becker legt uit dat ‘hersengolven’ zich niet beperken tot de hersenen alleen, maar dat ze door het hele lichaam reizen via het perineurale systeem, het geleidende weefsel dat alle zenuwen omgeeft. Tijdens een Reikibehandeling beginnen de biomagnetische golven als relatief zwakke pulsen in de thalamus van de behandelaar, en verzamelen cumulatief kracht terwijl ze door de perifere lichaamszenuwen gaan, inclusief de handen. Eenzelfde effect wordt gespiegeld in de ontvanger van de behandeling. Becker geeft aan dat dit biomagnetische systeem mogelijk de voornaamste verantwoordelijke factor is voor de lichaamsprocessen die het herstel van kwetsuren regelen en de balans herstellen. De beschreven spiegelwerking illustreert een bijzondere eigenschap van Reiki (en verwante therapieën): dat zowel de gever als de ontvanger profiteren van de behandeling, wat het proces zeer efficiënt maakt.

Het is nog interessant op te merken dat dr. Becker zijn onderzoek heeft uitgevoerd op proefpersonen van overal ter wereld, met zeer uiteenlopende culturele en religieuze achtergrond. Bij alle proefpersonen waren vergelijkbare resultaten meetbaar, ongeacht hun geloofsopvattingen of levensovertuiging, hoe tegengesteld deze opvattingen en overtuigingen ook waren ten opzichte van elkaar. Neutraliteit is een bekende eigenschap van Reiki, aangezien de methode geen geloof voorschrijft. Iedereen kan het dan ook gebruiken ongeacht overtuiging, geloof of zelfs het ontbreken daarvan. Een eigenschap die niet alleen bijdraagt tot de populariteit van Reiki, maar die de Reiki methode ook geschikt maakt voor verklaring in termen van wetenschappelijk onderzoek.

Het bovenstaande is een vertaald artikel van Tamisha Sabrina

De Reiki behandeling

Een Reiki behandeling is heel ontspannend en is voor vrijwel iedereen geschikt. Het helpt o.a. bij spanningen, stress en psychische pro

blemen. Het zorgt voor een betere ontspanning lichamelijk en geestelijk waardoor vaak meer helderheid ontstaat over mentale of emotionele problemen waarmee iemand zit.
Verder kan Reiki pijn verlichten of soms ook pijn weghalen. Reiki stimuleert de bloedsomloop en de spijsvertering en bevordert de reiniging van afvalstoffen.

Tijdens een behandeling lig je aangekleed op mijn behandeltafel. Ik plaats mijn handen steeds in verschillende posities op je lichaam of er vlak boven waard

oor de Reiki-energie gaat stromen. Een volledige behandeling duurt ongeveer een uur. Tijdens en na de behandeling voel je je lekker ontspannen

en je hoofd wordt rustig.

Als je geïnteresseerd bent in een Reiki behandeling kun je met mij een afspraak maken voor een behandeling en/of een oriënterend gesprek. We praten dan over de reden waarom je een behandeling wenst, hoe de behandeling zal gaan en wat je ervan kunt verwachten. Wanneer het nodig is en je dat wilt maken we vervolgens afspraken over het aantal behandelingen en de frequentie ervan.Bij acute problemen zal ik je waarschijnlijk adviseren om tijdens een korte periode regelmatig te komen; vaak zijn enkele behandelingen dan voldoende. Gaat het om een chronische aandoening, dan zijn er meestal meer afspraken nodig (bijvoorbeeld 1 keer in de maand).
Maar wat ook heerlijk is, is om af en toe jezelf eens lekker te verwennen met een ontspannende Reiki-behandeling.

Kosten: zie tarieven.
Kadobon verkrijgbaar.